Aktualności
Dotyczy terminu zwołania IX Sesji Rady Gminy Słupno Drukuj
środa, 27 maja 2015 14:53

W dniu 21 maja br., przychylając się do wniosku Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno, wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka zwrócił się do Pani Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Kuchty z prośbą o zwołanie sesji Rady Gminy na dzień 28 maja br. na godz. 9.00.

Uzasadnienie tej prośby znajduje się w piśmie tutaj

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja br. Pani Przewodnicząca Elżbieta Kuchta nie przychyliła się do wniosku Radnych i Wójta Gminy. W związku z tym Wójt Marcin Zawadka zaproponował alternatywny termin sesji, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom członków Komisji Rewizyjnej – 29 maja br. o godz. 12.00.

Skan pisma znajduje się tutaj

W wyniku dyskusji, przy aprobacie członków Komisji Rewizyjnej, Pani Przewodnicząca Elżbieta Kuchta potwierdziła termin i zaproponowała zwołanie sesji Rady Gminy na dzień 29 maja br. na godz. 8.00. Wójt zaaprobował ten termin.

Nagranie znajduje się tutaj

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 25 maja br., łamiąc wcześniejsze ustalenia, Pani Przewodnicząca zaproponowała termin sesji Rady Gminy na dzień 1 czerwca na godz. 9.00 (nagranie znajduje się tutaj, skan pisma z następnego dnia, 26 maja br., znajduje się tutaj), motywując to chęcią uczestnictwa radnych w uroczystej sesji Rady Powiatu . Pełny program obchodów Dnia Samorządu, obejmujący uroczystą sesję oraz udział w pikniku, znajduje się tutaj.

Wójt Marcin Zawadka, po raz kolejny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pani Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Kuchty, kierując się § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy w Słupnie: „Termin sesji i porządek obrad powinien być tak ustalony, aby Wójt, zgodnie z tokiem swojej pracy, mógł zająć stanowisko co do spraw będących w porządku obrad”, zaakceptował proponowany termin sesji z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy Słupno.
  3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
  4. Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Jednocześnie Wójt Gminy Słupno zaproponował zwołanie kolejnej sesji zwyczajnej Rady Gminy na dzień 29 czerwca br. Skan pisma znajduje się tutaj

Wójt czeka na odpowiedź Pani Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Kuchty.

 
Zapraszamy na Rajd Rowerowy "JADĘ Z MAMĄ" Drukuj
środa, 27 maja 2015 09:26

Szczegóły zobacz tutaj

 
Dzień Samorządu Terytorialnego Drukuj
środa, 27 maja 2015 09:02

Dokładnie 25  lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce. Po równo 40 latach – bo przez tyle czasu nie istniał w naszym kraju, zniesiony w 1950 r., samorząd terytorialny – Polacy mieli okazję wybrać przedstawicieli swoich lokalnych i regionalnych społeczności.
Wszyscy pamiętamy z tamtych czasów hasło jednego z komitetów wyborczych: „Mądrze wybrać to znaczy wygrać”, które aktualne jest również dzisiaj.
Ludziom związanym z samorządem naszej Gminy, a szczególnie pracownikom Urzędu Gminy Słupno, składam z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów w wypełnianiu zaszczytnej misji samorządowca.


Marcin Zawadka
Wójt Gminy Słupno

 
Mieszkańcy gminy Słupno poparli Andrzeja Dudę Drukuj
wtorek, 26 maja 2015 20:44

W gminie Słupno w II turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który  zdobył 52,94% głosów (1753). Bronisław Komorowski zdobył 47,06% głosów (1558). Frekwencja wyniosła 60,51% i była najwyższa w powiecie płockim.

Najwięcej głosów Andrzej Duda zdobył w Mirosławiu – 76,68%, najmniej w Cekanowie – 41,59%. Najlepszy wynik Bronisława Komorowskiego to 58,41%, najgorszy – tylko 23,32% (oczywiście w wymienionych wcześniej obwodach: Cekanowo i Mirosław). Bronisław Komorowski zwyciężył w Nowym Gulczewie, Cekanowie i w obwodzie zlokalizowanym w GOPS-ie w Słupnie, natomiast Andrzej Duda - we wszystkich pozostałych obwodach.

 
Wizyta wójta Marcina Zawadki z okazji Dnia Matki Drukuj
wtorek, 26 maja 2015 12:52

Z okazji Dnia Matki wójt Gminy Słupno, Marcin Zawadka, odwiedził Katarzynę Kowalską z Cekanowa, mamę najmłodszej mieszkanki naszej gminy, Zosi. Dziewczynka urodziła się 1 maja tego roku. Oprócz serdecznych życzeń Marcin Zawadka przywiózł młodej mamie również wyprawkę dla dziecka, a radny Konrad Dobrosielski wręczył kwiaty.

Zosia wizytę włodarza gminy spokojnie przespała, mama natomiast, mimo nawału obowiązków, przyjęła gości kawą i słodyczami oraz znalazła czas na chwilę rozmowy.

- Bardzo mi miło, że mogę w imieniu wszystkich mam z naszej gminy podziękować panu wójtowi za życzenia – powiedziała Katarzyna Kowalska.

Na zdjęciach poniżej: Katarzyna Kowalska z córką Zosią oraz w towarzystwie wójta Gminy Marcina Zawadki i babci Zosi, Jolanty Kowalskiej.

 

 
26 maja - Dzień Matki Drukuj
wtorek, 26 maja 2015 08:47
Z okazji najpiękniejszego święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom, a szczególnie tym, które nie mogą dziś usłyszeć życzeń od swoich dzieci, przekazuję najcieplejsze słowa podziękowania za cierpliwość i troskę, jaką okazują na co dzień, oraz siłę, którą pozwalają czerpać ze swojej miłości.


Marcin Zawadka

Wójt Gminy Słupno

 
Awaria kosiarki – opóźnienia w koszeniu traw na poboczach Drukuj
wtorek, 26 maja 2015 07:35

Urząd Gminy Słupno informuje mieszkańców o możliwych opóźnieniach i uciążliwościach związanych z wykaszaniem traw. Przyczyną problemów jest awaria ciągnikowej kosiarki, przy której urwał się sworzeń. Jest to skutek naturalnego zużycia.

W związku z tym, że części do ciągnika Landini Mistral 50DT są trudno dostępne, a sama kosiarka jest unikatowa, naprawa jest wykonywana aż w Białymstoku. Powrót sprzętu do pracy może potrwać nawet trzy tygodnie. To nie pierwsze kłopoty tego typu - kosiarka była już naprawiana w ramach gwarancji. Specyfika budowy ciągnika nie pozwala na podłączenie innej, zastępczej kosiarki, a oryginalna dostępna jest we Włoszech w cenie ponad 25 000 zł.

Ciągnik został zakupiony na potrzeby komunalne w 2013 r. w drodze przetargu za kwotę 149.900 zł. Do czasu powrotu naprawionego sprzętu, aktualne prace podkaszania i koszenia traw będą wykonywać pracownicy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „CUŚ”.

Kolejnym problemem jest słaby przedni podnośnik ciągnika, który nie może poradzić zamiatarki. Żeby jej używać należy przerobić zaczep zamiatarki z przedniego na tylny podnośnik.

Przy obecnej, ciepłej i deszczowej pogodzie, trawy rosną bardzo szybko, dlatego przepraszamy mieszkańców za uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.

 
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok! Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2015 13:53

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

1) celów współpracy - § 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,

5) środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,

6) pozostałych zapisów programu.

W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750,00 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”.

Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

 

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

 
Grupowy zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2015 13:09

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że podjęto działania w sprawie utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy będą zobligowane do podpisania pełnomocnictwa upoważniającego Gminę Słupno do negocjacji z ENERGA – Obrót S.A. korzystniejszych stawek za pobór energii elektrycznej i gazu ziemnego. Grupa zakupowa (m.in. przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne gminy Słupno, indywidualni mieszkańcy) w ramach przedmiotowego pełnomocnictwa będą zobowiązani do podpisania nowych umów kompleksowych z ENERGA – Obrót S.A. Warunkiem podpisania nowej umowy będzie wynegocjowanie cen korzystniejszych od cen dotychczas obowiązujących.

W związku docierającymi do tut. Urzędu informacjami odnośnie nowej oferty ENERGA – Obrót S.A. tj. „Gwarancja stałej ceny” zwracamy się do osób zainteresowanych grupowym zakupem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, aby zapoznały się z w/w ofertą (www.energa.pl , zakładka DOM: energia dla domu – gwarancja stałej ceny) oraz z OWU – Ogólnymi warunkami umów.

Zawarcie umowy na zasadach określonych w powyższej ofercie będzie wykluczało udział w przedmiotowej grupie zakupowej i udzielenie pełnomocnictwa Gminie Słupno na wynegocjowanie optymalnych cen.

 
Informacja Urzędu Gminy w Słupnie Drukuj
piątek, 22 maja 2015 12:02

Informacja Urzędu Gminy w Słupnie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego - zobacz

 
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Drukuj
piątek, 22 maja 2015 09:58

Informujemy, że Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w dniu 5 czerwca będzie nieczynny.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 27
 
«  maj 2015  »
powtśrczpisoni
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031