Aktualności
Spotkanie wójta z mieszkańcami Starego Gulczewa i Mirosławia Drukuj
wtorek, 13 października 2015 11:23

Wczoraj, 12 października, wójt gminy Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami Starego Gulczewa i Mirosławia. W spotkaniach wzięli też udział zastępca wójta Kamil Kulik, naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Dzięgielewski, naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Joanna Wereszczyńska, naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu Joanna Ziółkiewicz, dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Bieńkowski, inspektor ds. gospodarki komunalnej, inspektor ds. gospodarki odpadami, sołtys Starego Gulczewa Lucyna Grączewska oraz radny Michał Drajkowski.

Podczas wizyty przedyskutowano najważniejsze aktualne potrzeby sołectw. Wśród poruszanych tematów zostały wysunięte kwestie poprawy i budowy dróg, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz świetlicy wiejskiej.

Podobnie, jak na wcześniejszych spotkaniach, mieszkańcom zostały przedstawione informacje związane z planowaną budową orlika lekkoatletycznego, utworzeniem gabinetu rehabilitacyjnego i budową dróg. Zostały przybliżone działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mieszkańcy mieli okazję poznać osobiście nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, który pokrótce przedstawił zarys swoich planów. Zachęcał również do odwiedzenia GOK-u, gdzie została otwarta wystawa „Z największą brutalnością – Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień-październik 1939r.”

 

 

Spotkanie z mieszkańcami Starego Gulczewa

 
Lokalne Centrum Kompetencji Drukuj
wtorek, 13 października 2015 07:51

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z usług Lokalnego Centrum Kompetencji, które znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie,
ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno.

 

 

Lokalne Centrum Kompetencji to miejsce, w którym mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu, skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego, drukarki, projektora czy aparatu fotograficznego. Każdy mieszkaniec może liczyć na pomoc pracownika LKC, który pomoże napisać CV, urzędowe pismo czy wyszukać ofertę pracy w Internecie.

Lokalne Centrum Kompetencji zostało utworzone w ramach projektu "M@zowszanie"  realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9:00 - 17:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00

 
Spotkanie wójta z mieszkańcami Szelig i Nowego Gulczewa Drukuj
poniedziałek, 12 października 2015 07:13

W dniu 9 października wójt Marcin Zawadka odbył dwa spotkania z mieszkańcami Szelig oraz Nowego Gulczewa.  W spotkaniu w Szeligach wzięli udział sołtys Bogdan Falkowski, radny Jan Stefański, inspektor ds. utrzymania dróg Krzysztof Bartczak, naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Joanna Wereszczyńska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Bieńkowski.

Przedstawione zostały informacje na temat:

- ogrodzenia świetlicy wiejskiej,

- gabinetu rehabilitacyjnego w Słupnie,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- budowy drogi Słupno – Szeligi,

- placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,

- planu budowy sieci światłowodowej .

 

Dyrektor GOK-u przybliżył mieszkańcom Szelig swoje propozycje i plany na funkcjonowanie podległej mu jednostki. Zachęcał do uczestnictwa w zajęciach plastycznych, muzycznych, aerobiku ect. Nowością są zajęcia teatralno – cyrkowe.

Spotkanie z mieszkańcami Nowego Gulczewa odbyło się o godz. 18. W spotkaniu wzięli udział wójt Marcin Zawadka, zastępca wójta Kamil Kulik, naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Dzięgielewski, inspektor ds. utrzymania dróg Krzysztof Bartczak, naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu Joanna Ziółkiewicz, sołtys Adam Jankowski oraz radni Piotr Rzewuski i Krzysztof Łączyński. Frekwencja była wysoka. Na zebranie przybyło około siedemdziesiąt osób.

Mieszkańcom zostały przedstawione informacje, dotyczące niektórych planowanych działań  i inwestycji m.in. budowy orlika lekkoatletycznego i utworzenia gabinetu rehabilitacyjnego.  Dyskusję zdominował temat poprawy i budowy dróg oraz instalacji lamp oświetleniowych. W poprzednich latach – na co zwracali uwagę mieszkańcy - Nowe Gulczewo było pomijane w planach inwestycyjnych.

Przedstawione zostały dane dotyczące pozyskania gruntów pod budowę ulic Stepowej, Senatorskiej, Zagłoby, Podbipięty, Bohuna oraz świetlicy wiejskiej. Koszty nabycia brakujących gruntów pod wymienione zadania inwestycyjne szacuje się na około 1,8 mln zł.

Zastępca wójta poinformował o propozycji  związanej z najbliższą sesja Rady Gminy Słupno. W piśmie  złożonym na ręce przewodniczącej Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty znajduje się propozycja zawarcia w porządku obrad merytorycznej dyskusja pod nazwą „Dyskusja publiczna na temat rozwoju Nowego Gulczewa”. Rzeczowa dyskusja będzie wskazaniem kierunku zaprojektowania budżetu Gminy Słupno w kontekście inwestycji na terenie Nowego Gulczewa na przyszłe lata.  Proponowany przez Wójta Gminy termin to dzień 21 października godz. 11:00. Na tę chwilę pismo pozostaje bez odpowiedzi.

- Spotkanie było owocne. Potrzeby w sołectwie Nowe Gulczewo są ogromne - mamy tego świadomość. Niestety, w ciągu najbliższego roku budżet gminy nie pozwala w pełni na realizację budowy brakującej infrastruktury drogowej. Jednak będziemy się starać pracować sukcesywnie, aby poprawić aktualną sytuację. Wiele zależy od tego, jak będą głosować radni podczas ustalania budżetu  – stwierdził wójt Marcin Zawadka.

Skan pisma skierowanego do przewodniczącej Rady Gminy Słupno znajduje się TUTAJ

 

Spotkanie z mieszkańcami Szelig

Spotkanie z mieszkańcami Nowego Gulczewa

 
Harmonogram spotkań wójta z mieszkańcami Drukuj
poniedziałek, 12 października 2015 06:35

1. SAMBÓRZ 5 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 REMIZA OSP W MIJAKOWIE
2. MIJAKOWO 5 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 REMIZA OSP W MIJAKOWIE
3. MISZEWKO - STEFANY 6 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W MISZEWKO – STEFANY
4. MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE 6 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W MISZEWKU STRZAŁKOWSKM
5. ŚWIĘCIENIEC 7 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 16:00 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCIEŃCU
6. CEKANOWO 7 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:30 ŚWIETLICA WIEJSKA W CEKANOWIE
7. SZELIGI 8 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W SZELIGACH
8. NOWE GULCZEWO 8 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 18:00 BOISKO ORLIK W GULCZEWIE
9. STARE GULCZEWO 12 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W MIROSŁAWIU
10. MIROSŁAW 12 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W MIROSŁAWIU
11. RYDZYNO 13 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W RYDZYNIE
12. BIELINO 13 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W BIELINIE
13. SŁUPNO 13 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 19:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W SŁUPNIE
14. WYKOWO 14 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 19:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W WYKOWIE
15. BOROWICZKI - PIEŃKI 14 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W BOROWICZKACH – PIEŃKACH
16. LISZYNO 15 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 15:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W LISZYNIE
17. BARCIKOWO 15 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 17:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W BARCIKOWIE

 
Ogłoszenie Drukuj
piątek, 09 października 2015 11:53

W związku z wymianą  zasuw przy  hydrantach w  dniu 12 października 2015r. (poniedziałek ) w godz. od  800 do 15 00 wystąpi przerwa  w dostawie  wody w Miszewku Strzałkowskim  od remizy do nr 50.

Za utrudnienie przepraszamy

 

 
Informacja od Wójta Gminy Słupno Drukuj
czwartek, 08 października 2015 12:11

Drodzy Mieszkańcy Gminy Słupno,

w ostatnim czasie spotykam się z zarzutami formułowanymi przez niektórych radnych i sołtysów z Naszej Gminy, dotyczących opieszałości w podejmowaniu przez urzędników bieżących decyzji, czy też odnoszących się do braku podejmowania i realizowania ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Jednak od pewnego czasu lawinowo składane są wnioski o dostęp do informacji publicznej przez niektórych z mieszkańców Naszej Gminy. Udzielenie odpowiedzi w tym trybie wymaga zaangażowania czasu wielu pracowników, którzy w tym czasie mogliby wykonywać inne czynności, przynoszące Gminie wymierne korzyści i korespondowały z ich oczekiwaniami.

Podkreślam, że niejednokrotnie wojewódzkie sądy administracyjne wypowiadały się w kontekście braku przyzwolenia na nadużycie prawa do informacji publicznej. Udzielanie odpowiedzi na wnioski, zawierające kilkanaście pytań poważnie zakłóca w sposób istotny bieżącą pracę urzędu oraz generuje konieczność wydatkowania dodatkowych środków finansowych z budżetu Gminy, które mogłyby zostać przeznaczone na inny cel.

Innym pojawiającym się zjawiskiem utrudniającym pracę Urzędu Gminy jest składanie zawiadomień o rzekomych nieprawidłowościach popełnionych przez organ wykonawczy Gminy Słupno - Wójta Gminy Słupno i podległe mu służby do instytucji państwowych, min. do Wojewody Mazowieckiego w sprawie Żłobka, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku w temacie budowy wodociągu w Słupnie, stanowiącego awaryjne zaopatrzenie w wodę dla miejscowości, budowy drogi do Stanicy Wodnej „FLIS” w Liszynie, remontu ulic Bohuna i Zagłoby w Nowym Gulczewie, wstrzymania budowy drogi w Gminie Słupno łączącej wieś Liszyno ze wsią Wykowo i rozbiórkę ławy wraz z oporem pod krawężniki i obrzeża, czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku o sprawdzenie prawidłowości przetargu na „Kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno”.

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy mieszkańcy Gminy Słupno, w tym w szczególności wykonujący funkcje publiczne winni rzetelnie pracować w interesie społeczności lokalnej, dbając przy tym o zachowanie jej dobrego imienia. Do uczciwej analizy i oceny przez mieszkańców naszej Gminy pozostawić należy, czy takie postępowanie polegające na składaniu wymienionych zawiadomień i skarg jest działaniem podejmowanym właśnie w interesie obywateli, czy też wręcz przeciwnie, dla załatwienia innych celów, których skutki już teraz negatywnie wpływają nie tylko na pracę Urzędu Gminy, ale w ten sam sposób mogą oddziaływać na realizację i zachowanie inwestycji gminnych. W wymienionym zakresie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupno są zamieszczone stosowne informacje:

http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/image1199.pdf

http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/image1200.pdf

http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/image1201.pdf

http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/image1202.pdf

 

Marcin Zawadka

Wójt Gminy Słupno

 
Spotkania wójta gminy Słupno w Święcieńcu i Cekanowie Drukuj
czwartek, 08 października 2015 11:52

W środę, 7 października, wójt gminy Słupno Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami sołectw Ramutowo – Święcieniec oraz Cekanowo. Na spotkania przybyło bardzo wiele osób, szczególnie w Cekanowie, co świadczy o tym, że mieszkańcy mają potrzebę bezpośrednich spotkań z włodarzem Gminy.

Podczas rozmów poruszane były kwestie m.in. dostępu mieszkańców, szczególnie dzieci, do obiektów sportowych, zmian w kursowaniu gimbusa, uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego w Słupnie, a także oczywiście remontów dróg, sieci kanalizacyjnej oraz dodatkowych punktów świetlnych.

W Święcieńcu i Ramutowie bardzo ważnym tematem była budowa ścieżki rowerowej, co wymaga pozyskania prywatnych gruntów. Potrzebę zbudowania ścieżki wielokrotnie podkreślali sami mieszkańcy, a wszystkie związane z tym sprawy wyjaśniała obecna na spotkaniu naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Joanna Wereszczyńska.

Wójt Marcin Zawadka zaprezentował nowości, jakie od tego roku szkolnego zostały wprowadzone we wszystkich placówkach oświatowych w gminie.

Spotkania były także okazją do przedstawienia się nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Andrzeja Bieńkowskiego, który jednocześnie zapoznał zebranych z ofertą zajęć prowadzonych przez GOK.

 
Przypominamy numer konta bankowego Gminy Słupno Drukuj
środa, 07 października 2015 12:57

Przypominamy,  że od końca czerwca jest nowy numer konta bankowego prowadzony dla dochodów Gminy Słupno:

12 2030 0045 1110 0000 0285 1010

w Banku BGŻ BNP Paribas SA

(SWIFT dla przelewów zagranicznych - GOPZPLPW)

Na ten numer należy kierować wszystkie wpłaty z tytułu:

  • podatków i opłat lokalnych,
  • opłat za wodę i ścieki,
  • należności z tytułu opłaty adiacenckiej,
  • opłat skarbowych,
  • czynszów za lokale usługowe i mieszkalne.
 
Spotkanie wójta z mieszkańcami Miszewka Stefany i Miszewka Strzałkowskiego Drukuj
środa, 07 października 2015 10:57

Wczoraj, 6 października, odbyły się spotkania wójta gminy Słupno Marcina Zawadki z mieszkańcami Miszewka Stefany i Miszewka Strzałkowskiego. Tematem spotkań były sprawy związane z bieżącą oraz planowaną działalnością Gminy Słupno. Poruszono m.in. kwestie:

- założenia gazu

- kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków)

- budowy boiska sportowego

- innych inwestycji w gminie (m.in. orlik lekkoatletyczny)

- oferty placówek oświatowych

- planu budowy infrastruktury światłowodowej.

 

W trakcje spotkań mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją działalności Gminnego Ośrodka Kultury, który od początku września jest kierowany przez dyrektora Andrzeja Bieńkowskiego.

Najgorętszą  dyskusje wśród mieszkańców wywołał temat ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie przebiegać przez Miszewko Stefany, jak i Miszewko Strzałkowskie.

Pomimo wczesnej godziny spotkania w Miszewku Stefany, świetlica wiejska została zapełniona po ostatnie krzesło.

W spotkaniach wzięli udział wójt Marcin Zawadka, zastępca wójta Kamil Kulik, dyrektor GOK-u Andrzej Bieńkowski, naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Joanna Wereszczyńska , naczelnik Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Dzięgielewski, radny Tomasz Piórkowski oraz sołtys Wojciech Jakubowski.

Mieszkańcy Miszewka Strzałkowskiego

 

Mieszkańcy Miszewka Stefany

 
„Gmina Słupno. Jesteś u siebie” – konkurs rozstrzygnięty Drukuj
środa, 07 października 2015 06:54

Konkurs na hasło promocyjne Gminy Słupno został rozstrzygnięty. Autorem hasła, a zarazem zwycięzcą konkursu jest mieszkaniec Słupna Pan Piotr Maksymow. Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości 500 zł.

Celem konkursu było wyłonienie hasła reklamującego gminę Słupno oraz aktywizacja mieszkańców w budowaniu pozytywnego wizerunku Słupna. Wybrane hasło używane będzie zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych kampaniach promujących gminę Słupno. Hasłem „Gmina Słupno. Jesteś u siebie” będzie reklamowana Gmina Słupno we wszelkiego rodzaju formach promocji.

Dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się z nami swoimi pomysłami. Były one dla nas inspiracją i wskazówką niosąc pozytywne skojarzenia.

 
Spotkanie wójta z mieszkańcami Samborza i Mijakowa Drukuj
wtorek, 06 października 2015 10:46

We wszystkich sołectwach rozpoczął się kolejny cykl spotkań wójta z mieszkańcami. Wczoraj, 5 października, odbyły się dwa spotkania wójta Marcina Zawadki z mieszkańcami Samborza i Mijakowa.

Mieszkańcy zapoznali się z najważniejszymi informacjami z działalności gminy. Na przedstawionych prezentacjach wyszczególnione zostały tematy takiej jak:

- usprawnienie komunikacji zbiorowej

- remonty wiat przystankowych

- montaż oświetlenia

- budowa kanalizacji

- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec

- ryneczek w Słupnie

- Gminna Rada Społeczno – Gospodarcza

- przetarg na usługi komunalne i odśnieżanie dróg

- remonty dróg na terenie gminy

- wzbogacona oferta placówek oświaty

- działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- nowa oferta Gminnego Ośrodka Kultury

 

Nowo wybrany dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Bieńkowski zaprezentował swoją wizję funkcjonowania podległej mu jednostki oraz zachęcał wszystkich do współpracy.

Na spotkanie przybyli senator Marek Martynowski oraz radna sejmiku wojewódzkiego Ewa Szymańska. W spotkaniach uczestniczyli również radny Tomasz Piórkowski, radna Bożena Grzybowska oraz sołtysi Jerzy Gorzycki i Marcin Gorzelany.

Mieszkańcy po zakończeniu prezentacji mieli okazję do zadawania nurtujących ich pytań  oraz opowiedzenia o swoich potrzebach i problemach.

Wszystkim przybyłym wójt podziękował za uwagę i poświęcony czas. Zachęcał również do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym gminy oraz do uczestnictwa w obradach Rady Gminy Słupno.

Od prawej przedstawiciele Urzędu Gminy Słupno, senator Marek Martynowski oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska

Mieszkańcy Mijakowa

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 35
 
«  pa¼dziernik 2015  »
powtśrczpisoni
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031