Aktualności
Ul Kościelna Drukuj
wtorek, 02 września 2014 13:01

Informacja dla mieszkańców Słupna o przebudowie ul. Kościelnej (drogi gminnej nr 291209W)

zobacz

 
XXXIX Sesja Rady Gminy w Słupnie Drukuj
poniedziałek, 01 września 2014 11:38

Informuję, że w dniu 5 września 2014 r. (piątek) o godz. 1000 w Sejmie RP, sala nr 14, budynek G odbędą się obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w Słupnie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Słupno.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020 - zobacz
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 r. - zobacz,
c) utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno- zobacz,
d) uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupno”- zobacz,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - zobacz,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - zobacz,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - zobacz,
h) nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych w Bielinie oznaczonych jako działki nr 104/9, 104/5 - zobacz,
i) nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych w Cekanowie oznaczonych jako działki nr 328/5, 329/2 - zobacz
j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych - zobacz.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta

 
Wyprawka Szkolna 2014 Drukuj
piątek, 29 sierpnia 2014 11:03

Gminny Zespół Oświaty w Słupnie  informuje , że rozpoczynamy realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka Szkolna.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 21 sierpnia 2014 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie  pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu  „Wyprawka szkolna” , w  szkołach funkcjonujących na terenie  Gminy Słupno wnioski o udzielenie pomocy można składać w terminie do dnia 31 października 2014r.

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna

Wniosek o dofinansowanie 2014

Uchwała Nr 1442014 Rady Ministrów

Rozporz_Rady_ Ministrow z dnia 31 lipca 2014r.

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie z dnia 21 sierpnia 2014 r.

 
komunikat wodociągi Drukuj
środa, 27 sierpnia 2014 08:44

O G Ł O S Z E N I E

W związku z przebudową drogi we wsi  Słupno w dniu  30 sierpnia  2014r. ( sobota ) w godz.od  900 do 15 00 wystąpi przerwa  w dostawie  wody na ul. Kościelnej, Różanej, Modrzewiowej,  osiedlu Pocztowa, osiedlu  Młynarska i osiedlu Krzelewo.

Za utrudnienie przepraszamy

 
dla przedsiębiorców Drukuj
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 13:52

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 31-08-2014 zobacz

 
Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie Drukuj
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 13:04

Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie - tablica pamiątkowa

 
„Weź paragon” Drukuj
wtorek, 29 lipca 2014 10:17

 

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU

z dnia 28 lipca 2014 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku uprzejmie informuje, że w okresie wakacyjnym na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego zostaną zintensyfikowane działania kontrolne w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Zadanie „Weź paragon” jest obecnie zadaniem stałym (całorocznym), które nie kończy się z upływem wakacji.

Celem takiego działania jest zarówno uświadamianie klientom jakie znaczenie ma każdorazowy odbiór paragonu jak i spowodowanie, by wydawanie paragonów było powszechne, a podatki odprowadzane były w oparciu o rzetelnie ewidencjonowaną sprzedaż.

Robimy zakupy, korzystamy z różnych usług ale czy zawsze bierzemy paragon? Zdarza się, że nie mamy czasu czekać na jego wydanie, zapominamy o nim albo nie chcemy zaśmiecać sobie nim portfela. Czasami nie mamy śmiałości zwrócić się do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak w pewnych sytuacjach jego brak jest dla nas dotkliwy np. gdy dany towar okaże się wadliwy a my nie możemy udokumentować zakupu i złożyć reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolować poprawność naliczenia przez sprzedawcę kwoty do zapłaty. Okaże się on też pomocny gdy będziemy chcieli porównać ceny w różnych sklepach. Powinniśmy mieć również świadomość, że paragon pełni ważną rolę w obrocie gospodarczym.

Paragon jest dowodem zakupu, umożliwiającym konsumentowi późniejsze dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Biorąc paragon:

-  ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

-  mamy możliwość porównywania cen,

-  wspieramy uczciwą konkurencję,

-  uzyskujemy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,

-  zmniejszamy szarą strefę.

Żądając wydania paragonu przy każdym zakupie towarów lub usług, przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i wspieramy uczciwą konkurencję.  Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancją, że podatek zapłacony w cenie towaru trafi do budżetu państwa i posłuży do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy wszyscy. Przedsiębiorcy, którzy pomimo takiego obowiązku, nie ewidencjonują obrotów na kasach rejestrujących lub nie ewidencjonują ich w całości zaniżają podatkowe wpływy budżetowe, a to dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół  czy szpitali. Uchylanie się od zobowiązań podatkowych powoduje również powstanie nieuczciwej konkurencji, która z uwagi np. na niższe ceny towarów czy usług oferowanych przez takie podmioty niszczy legalną działalność gospodarczą.

Przypominamy, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Wydanie  paragonu fiskalnego jest obowiązkiem sprzedawcy i powinno odbywać się bez żądania nabywcy.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Płocku sprawdzają rzetelność ewidencjonowania transakcji za pomocą kas fiskalnych w punktach handlowych i usługowych. Kontrolerzy będą pojawiali się zarówno w sklepach, punktach gastronomicznych, autokarach i busach, jak
i na bazarach i targowiskach. Sprawdzane będzie przede wszystkim, czy sprzedaż ewidencjonowana jest na kasach i czy w prawidłowej wysokości.

Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą zostać ukarani. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny podlega ten kto wbrew obowiązkowi dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydaje dokumentu z kasy rejestrującej (stwierdzającego dokonanie sprzedaży), nie wystawienia  faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia wydania.

Nieewidencjonowanie obrotów na kasie fiskalnej jest karane mandatami
w wysokości od 168 do 3360 zł. Mandat karny może zostać nałożony nie tylko na pracownika obsługującego kasę rejestrującą, ale również na właściciela firmy, który nienależycie wykonuje obowiązki nadzoru.

Pamiętajmy! Paragon ma znaczenie nie tylko dla nas samych i naszych praw konsumenckich. Żądając jego wydania wpływamy na likwidację szarej strefy a tym samym zwiększamy wpływy budżetowe, które przeznaczane są na cele publiczne.

Do brania paragonów zachęca również satyryczny rysunek Andrzeja Mleczki.


 
Komunikat- przerwa w dostawie wody Drukuj
poniedziałek, 28 lipca 2014 08:23

W związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Miszewko Strzałkowskie w dniu 29 lipca 2014r. (wtorek) w godz.od 800 do 13 00 wystąpi przerwa w dostawie wody we wsi Miszewko Strzałkowskie i Cekanowo ul. Królewska, Lazurowa, Poziomkowa, Zamkowa, Książęca, Wiejska.

Za utrudnienie przepraszamy

 
VI edycja Konkursu Innowator Mazowsza Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014 10:56

Uprzejmie informuję, iż Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wzorem lat poprzednich rozpoczął VI edycję Konkursu Innowator Mazowsza.

Jednocześnie powiadamiamy, że podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs kierowany jest do dwóch kategorii: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz„Innowacyjny Młody Naukowiec”. Ukierunkowanie naszego przedsięwzięcia na biznes jak również na środowisko naukowe stanowi z jednej strony mechanizm pobudzający do aktywności, z drugiej natomiast jest elementem edukacyjnym, podnoszącym świadomość pro- innowacyjną wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Realizacja konkursu ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnego rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi,  funkcjonujące w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej, jak również twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci prac doktoranckich zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do stosowania w praktyce. Na wyłonionych przez Ekspertów Laureatów oprócz prestiżu i satysfakcji czekają nagrody finansowe oraz nagrody Partnerów konkursu.

Więcej informacji na stronach www.innowacyjni.mazovia.pl i www.msodi.mazovia.pl, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji konkursowej.

W sprawach organizacyjnych i informacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w szczególności z Panią Edytą Dul-Pałaszewską, numer telefonu: 022 597-99-50, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Panią Kamilą Podporą, numer telefonu: 022 59-79-793, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Bezpłatne kursy dla mieszkańców powiatu płockiego Drukuj
piątek, 18 lipca 2014 09:14

 

 

 
Uwaga! Silnie parząca roślina Drukuj
środa, 16 lipca 2014 00:00

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że na terenie  województwa mazowieckiego stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego. Roślina stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci i alergików oraz zwierząt. Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran oraz zapalenie spojówek.
W celu uniknięcia powyższych konsekwencji prosimy o zapoznanie się z ulotką zawierającą podstawowe informacje o biologii, szkodliwości i metodach zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Ulotka

Więcej informacji - barszcz.edu.pl

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 19
 
«  wrzesieñ 2014  »
powtśrczpisoni
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930