Aktualności
dla przedsiębiorców Drukuj
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 13:52

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 31-08-2014 zobacz

 
„Weź paragon” Drukuj
wtorek, 29 lipca 2014 10:17

 

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU

z dnia 28 lipca 2014 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku uprzejmie informuje, że w okresie wakacyjnym na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego zostaną zintensyfikowane działania kontrolne w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Zadanie „Weź paragon” jest obecnie zadaniem stałym (całorocznym), które nie kończy się z upływem wakacji.

Celem takiego działania jest zarówno uświadamianie klientom jakie znaczenie ma każdorazowy odbiór paragonu jak i spowodowanie, by wydawanie paragonów było powszechne, a podatki odprowadzane były w oparciu o rzetelnie ewidencjonowaną sprzedaż.

Robimy zakupy, korzystamy z różnych usług ale czy zawsze bierzemy paragon? Zdarza się, że nie mamy czasu czekać na jego wydanie, zapominamy o nim albo nie chcemy zaśmiecać sobie nim portfela. Czasami nie mamy śmiałości zwrócić się do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak w pewnych sytuacjach jego brak jest dla nas dotkliwy np. gdy dany towar okaże się wadliwy a my nie możemy udokumentować zakupu i złożyć reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolować poprawność naliczenia przez sprzedawcę kwoty do zapłaty. Okaże się on też pomocny gdy będziemy chcieli porównać ceny w różnych sklepach. Powinniśmy mieć również świadomość, że paragon pełni ważną rolę w obrocie gospodarczym.

Paragon jest dowodem zakupu, umożliwiającym konsumentowi późniejsze dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Biorąc paragon:

-  ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

-  mamy możliwość porównywania cen,

-  wspieramy uczciwą konkurencję,

-  uzyskujemy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,

-  zmniejszamy szarą strefę.

Żądając wydania paragonu przy każdym zakupie towarów lub usług, przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i wspieramy uczciwą konkurencję.  Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancją, że podatek zapłacony w cenie towaru trafi do budżetu państwa i posłuży do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy wszyscy. Przedsiębiorcy, którzy pomimo takiego obowiązku, nie ewidencjonują obrotów na kasach rejestrujących lub nie ewidencjonują ich w całości zaniżają podatkowe wpływy budżetowe, a to dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół  czy szpitali. Uchylanie się od zobowiązań podatkowych powoduje również powstanie nieuczciwej konkurencji, która z uwagi np. na niższe ceny towarów czy usług oferowanych przez takie podmioty niszczy legalną działalność gospodarczą.

Przypominamy, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Wydanie  paragonu fiskalnego jest obowiązkiem sprzedawcy i powinno odbywać się bez żądania nabywcy.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Płocku sprawdzają rzetelność ewidencjonowania transakcji za pomocą kas fiskalnych w punktach handlowych i usługowych. Kontrolerzy będą pojawiali się zarówno w sklepach, punktach gastronomicznych, autokarach i busach, jak
i na bazarach i targowiskach. Sprawdzane będzie przede wszystkim, czy sprzedaż ewidencjonowana jest na kasach i czy w prawidłowej wysokości.

Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą zostać ukarani. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny podlega ten kto wbrew obowiązkowi dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydaje dokumentu z kasy rejestrującej (stwierdzającego dokonanie sprzedaży), nie wystawienia  faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia wydania.

Nieewidencjonowanie obrotów na kasie fiskalnej jest karane mandatami
w wysokości od 168 do 3360 zł. Mandat karny może zostać nałożony nie tylko na pracownika obsługującego kasę rejestrującą, ale również na właściciela firmy, który nienależycie wykonuje obowiązki nadzoru.

Pamiętajmy! Paragon ma znaczenie nie tylko dla nas samych i naszych praw konsumenckich. Żądając jego wydania wpływamy na likwidację szarej strefy a tym samym zwiększamy wpływy budżetowe, które przeznaczane są na cele publiczne.

Do brania paragonów zachęca również satyryczny rysunek Andrzeja Mleczki.


 
Komunikat- przerwa w dostawie wody Drukuj
poniedziałek, 28 lipca 2014 08:23

W związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Miszewko Strzałkowskie w dniu 29 lipca 2014r. (wtorek) w godz.od 800 do 13 00 wystąpi przerwa w dostawie wody we wsi Miszewko Strzałkowskie i Cekanowo ul. Królewska, Lazurowa, Poziomkowa, Zamkowa, Książęca, Wiejska.

Za utrudnienie przepraszamy

 
VI edycja Konkursu Innowator Mazowsza Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014 10:56

Uprzejmie informuję, iż Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wzorem lat poprzednich rozpoczął VI edycję Konkursu Innowator Mazowsza.

Jednocześnie powiadamiamy, że podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs kierowany jest do dwóch kategorii: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz„Innowacyjny Młody Naukowiec”. Ukierunkowanie naszego przedsięwzięcia na biznes jak również na środowisko naukowe stanowi z jednej strony mechanizm pobudzający do aktywności, z drugiej natomiast jest elementem edukacyjnym, podnoszącym świadomość pro- innowacyjną wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Realizacja konkursu ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnego rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi,  funkcjonujące w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej, jak również twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci prac doktoranckich zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do stosowania w praktyce. Na wyłonionych przez Ekspertów Laureatów oprócz prestiżu i satysfakcji czekają nagrody finansowe oraz nagrody Partnerów konkursu.

Więcej informacji na stronach www.innowacyjni.mazovia.pl i www.msodi.mazovia.pl, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji konkursowej.

W sprawach organizacyjnych i informacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w szczególności z Panią Edytą Dul-Pałaszewską, numer telefonu: 022 597-99-50, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Panią Kamilą Podporą, numer telefonu: 022 59-79-793, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Bezpłatne kursy dla mieszkańców powiatu płockiego Drukuj
piątek, 18 lipca 2014 09:14

 

 

 
Uwaga! Silnie parząca roślina Drukuj
środa, 16 lipca 2014 00:00

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że na terenie  województwa mazowieckiego stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego. Roślina stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci i alergików oraz zwierząt. Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran oraz zapalenie spojówek.
W celu uniknięcia powyższych konsekwencji prosimy o zapoznanie się z ulotką zawierającą podstawowe informacje o biologii, szkodliwości i metodach zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Ulotka

Więcej informacji - barszcz.edu.pl

 
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH Drukuj
piątek, 11 lipca 2014 11:25

NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Szanowni Państwo! Od 18 lipca 2014 na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba urzędowej zgody.
To współobywatele decydują o tym, czy cel zbiórki wart jest wsparcia. Jeśli organizujecie Państwo zbiórkę:

  • Jeśli chcecie Państwo zebrać pieniądze poprzez przelewy na konto albo w inny elektroniczny sposób (np. SMS charytatywne) – niepotrzebne są dodatkowe zgłoszenia lub pozwolenia.
  • Jeśli chcecie Państwo zbierać pieniądze w gotówce do puszki czy skarbony, albo dary rzeczowe – wystarczy taka zbiórkę zgłosić na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PL, a później na tym portalu zamieścić sprawozdanie – po to, by inni mogli się o zbiórce dowiedzieć.

 

Więcej informacji na www.zbiórki.gov.pl
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI


JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ GOTÓWKI LUB DARÓW


Można to zrobić przez Internet albo wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. W ciągu max. 3 lub 7 dni (odpowiednio dla zgłoszeń elektronicznych i papierowych) zgłoszenie pojawi się na portalu – wtedy można zacząć zbiórkę.

Do elektronicznego zgłoszenia zbiórki wystarczy profil zaufany ePUAP.

Portal ZBIÓRKI.GOV.PL ruszy w momencie wejścia ustawy w życie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ ZBIÓRKE GOTÓWKI LUB DARÓW

Organizacje, fundacje, stowarzyszenia – podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego. Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby.

CZY ZBIERAĆ GOTÓWKĘ LUB DARY MOŻNA NA KAZDY CEL

Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem mogą być np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, wynalazczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, wpieranie nauki, kultury, ekologii i inne.

Więcej – mac.gov.pl/zbiorki

 
Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Słupnie Drukuj
środa, 09 lipca 2014 06:32

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Słupnie w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 r. - zobacz
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020 - zobacz

3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Słupnie.

Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta

 
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Drukuj
wtorek, 08 lipca 2014 09:46

W sobotnie popołudnie, 5 lipca, na stadionie w Wykowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, stanęły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 15.00. Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Celem było wyłonienie najlepszej drużyny. W zawodach brały udział nie tylko drużyny męskie, lecz również płeć piękna, reprezentowana przez drużynę kobiecą z Gulczewa. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze to przede wszystkim doskonała promocja działalności jednostek OSP. Straż skupia kolejne pokolenia mieszkańców, jak podkreślił Stefan Jakubowski Wójt Gminy Słupno, a w szczególności cieszy wszystkich ogromne zainteresowanie młodzieży i kobiet działalnością w OSP.

Najlepszymi z najlepszych w gminie Słupno okazali się druhowie z jednostki ze Święcieńca. Drugie miejsce przypadło OSP w Cekanowie, natomiast trzecie strażakom ze Słupna. Ale nie chodzi tu o miejsca na turniejowym podium, a o wspólnie spędzony czas, zapał i chęć do podejmowania rywalizacji. Wszystkie drużyny  zostały uhonorowane pucharami, dyplomami oraz licznymi nagrodami.

 


Zarząd Oddziału Gminnego pragnie wyrazić gorące i serdecznie podziękowania WSZYSTKIM SPONSOROM za wsparcie finansowe i rzeczowe :

Panu Stefanowi Jakubowskiemu – Wójtowi Gminy Słupno
Panu Michałowi Szostek – właścicielowi firmy MS Serwis
Pani Bożenie Guzanek  Prezesowi Banku Spółdzielczego „Mazowsze”
Panu Zbigniewowi Suchodolskiemu – Nadleśnictwo Płock
Panu Jackowi Brzozowskiemu – Prezesowi Firmy Autoserwis Mazowsze
Panu Krzysztofowi Żmijewskiemu – właścicielowi firmy WASZ DACH
Panu Maciejowi Górskiemu – właścicielowi firmy Górski Jan i S-ka Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania
Panu Michałowi Kropielnickiemu – właścicielowi firmy GRAND B
Panu Bogdanowi Czyżewskiemu – właścicielowi firmy  Z.U.G. SERWKOMB
Pani Elżbiecie Wasek – właścicielce firmy WASKOP Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane,

Firmie Zielony Ogród Sp. Z o.o.
Panu  Januszowi Bobrowskiemu – Prezesowi firmy PONZIO Polska
Firmie HERMES
Firmie PZU  Przygotowała : Nina Lewandowska

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publiczneg Drukuj
środa, 02 lipca 2014 12:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dla zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz

 
"Sadzonka za baterie" Drukuj
piątek, 27 czerwca 2014 10:43

 

Regulamin- pobierz

STOISKO CZYNNE DO GODZINY 1830

Zapraszamy do stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego zrzeszającego 18 gmin z trzech powiatów, w tym Gminę Słupno.

Związek od 1 lipca 2013 roku wprowadza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Z analizy danych wynika, że 80 % mieszkańców z terenu Gminy Słupno segreguje odpady komunalne.

Wśród tej grupy mieszkańców odbędzie się losowanie nagrody głównej – tablet- sponsorowanej przez Firmę Sita Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Wręczenie nagrody nastąpi na scenie głównej około godziny 1800.

Na stoisku Związku odbywają się gry i zabawy dla dzieci. Można otrzymać miano „mistrza segregacji” itp.

Na oddających baterie czekają sadzonki drzewek iglastych lub ozdobnych,  sadzonka za minimum 20 baterii.

Ponadto profesjonalna obsługa Związku udzieli  wszelkich informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 19
 
«  sierpieñ 2014  »
powtśrczpisoni
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031