Aktualności
Zapraszenie na obrady Drukuj
czwartek, 26 listopada 2015 12:46

Zapraszam, na obrady XVI sesji Rady Gminy Słupno, które odbędą się w dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjecie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy Słupno.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4. Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020; zobacz

b)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok; zobacz

c)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016, zobacz

d)    określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, zobacz

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku, zobacz

f)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zobacz

g)    uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zobacz

h)   określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do informacji i deklaracji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych, zobacz

i)     przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno”, zobacz

j)     powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupno i uchwalenia jej Statutu zobacz

k)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. zobacz

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

/-/ Elżbieta Kuchta

 
Rozstrzygnięcie konkursu literackiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie Drukuj
czwartek, 26 listopada 2015 11:53

Protokół konkursu literackiego "Pocztówka z wakacji"

 

 
Radni podjęli ważne decyzje budżetowe Drukuj
piątek, 20 listopada 2015 13:48

Dziś odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Słupno, zwołana na wniosek wójta gminy Marcina Zawadki. W porządku obrad było podjęcie trzech uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Słupno na lata 2015-2020, zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok, oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. W głosowaniu wszystkie zostały przez radnych przyjęte – w przypadku dwóch pierwszych uchwał przy jednym głosie przeciw (radnego Piotra Rzewuskiego) oraz dwóch wstrzymujących się (radnych Katarzyny Garwackiej i Krzysztofa Łączyńskiego). Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęcie przez radnych uchwały dotyczącej WPF było bardzo istotne, ponieważ miało wpływ na przyznanie gminie Słupno dotacji na budowę drogi Liszyno – Wykowo.

Po głosowaniach wójt Marcin Zawadka podziękował radnym za merytoryczną dyskusję oraz odpowiedzialne decyzje w sprawie gminnych finansów, deklarując jednocześnie wolę dobrej współpracy w przyszłości. Podobne zdanie wyraziła przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta.

 
Harmonogram odczytu za wodę Drukuj
piątek, 20 listopada 2015 09:17

Harmonogram odczytu za wodę w SUW  Mijakowo i SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
Zapraszenie na obrady Drukuj
piątek, 20 listopada 2015 06:21

Zapraszam na obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupno zwołanej na wniosek Wójta Gminy Słupno w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2015, poz. 1515), które odbędą się w dniu
20 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupnie.

Proponowany przez Wnioskodawcę porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020,

b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

3. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Słupno.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Drukuj
czwartek, 12 listopada 2015 14:15

 

 

W związku z prowadzoną korespondencją z Energa Obrót SA w Gdańsku w sprawie nieprawidłowości dotyczących fakturowania oraz niesłusznych wezwań do zapłaty, otrzymałem w dniu 09-11-2015r. pismo wyjaśniające. zobacz

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Sławomir Jeznach

 
Zaproszenie Drukuj
czwartek, 12 listopada 2015 09:20

 

 
Koszykarze rozpoczęli sezon Drukuj
poniedziałek, 09 listopada 2015 15:38

W niedzielę, 8 listopada br., w hali gimnastycznej gimnazjum w Słupnie odbyło się uroczyste otwarcie amatorskiej ligi koszykówki ZetGieBe Basket Liga 2015/2016 sezon drugi. Na inauguracji obecny był wójt gminy Słupno, Marcin Zawadka, który objął honorowym patronatem rozgrywki koszykówki w tym sezonie. W I kolejce drużyna Greens Słupno spotkała się z mistrzem ubiegłego sezonu, drużyną Alpha Team Płock, której - mimo zaciętej walki - uległa 58:91.

 
Harmonogram odczytu za wodę Drukuj
poniedziałek, 09 listopada 2015 14:02

Harmonogram odczytu za wodę w SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości Drukuj
poniedziałek, 09 listopada 2015 12:13

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska” - Józef Piłsudski

W środę, 11 listopada obchodzimy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu Józef Piłsudski przejął władzę. Po 123 latach my, Polacy, odzyskaliśmy niepodległość. W 1937 r. 11 listopada został oficjalnie ogłoszony świętem narodowym, natomiast 22 lipca 1945 r. święto zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej. Do kalendarza świąt państwowych powróciło w 1989 r. Jest to dzień wolny od pracy.

W dniu 28 października 1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Zaczęła ona przejmować władzę od Austriaków na terenie Śląska Cieszyńskiego i Galicji. Zakończeniem przejęcia władzy było kilka dni później rozbrojenie brygady austriackiej przez działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów.

W dniu 1 listopada 1918 r. we Lwowie rozpoczęły się walki Polaków z Ukraińcami podającymi jako fakt wielkiej wagi powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, której przewodniczył Ignacy Daszyński. W szeregach organizacji znaleźli się przedstawiciele PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”. W tym samym czasie do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie przystąpiły podległe TRLRP oddziały.

Do kraju wrócił Józef Piłsudski, który był więziony od lipca 1917 r. przez Niemców. Do Warszawy dotarł 10 listopada 1918 r. Jeszcze tego dnia doszło do jego spotkania z niemiecką Centralną Radą Żołnierską. Na skutek zawartych porozumień do 19 listopada niemieckie jednostki ewakuowały się z Królestwa. Obecność Piłsudskiego w Warszawie wywołała entuzjazm i podniosła morale walczących.

W dniu 14 listopada rozwiązała się Rada Regencyjna przekazując obowiązki i odpowiedzialność za naród w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski przejął władzę mając poparcie większości społeczeństwa. Nieliczni nie byli zadowoleni z tej decyzji, jednak musieli zaakceptować tę zmianę. Następnie rozwiązał się rząd lubelski, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała nową sytuację.

Tworzeniem nowego gabinetu zajął się Ignacy Daszyński, szef rozwiązanego rządu lubelskiego. Jednak nie udało się to z powodu sprzeciwu ze strony stronnictw prawicowych.

Pierwszy rząd niepodległej Polski został utworzony 18 listopada 1918 r. przez socjalistę Jędrzeja Moraczewskiego. Nie wzbudzał on tak wielkiego sprzeciwu jak jego poprzednik. W dniu 22 listopada 1918 r. Piłsudski zatwierdził „Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”.  Na mocy tej swoistej ustawy zasadniczej, Piłsudski objął tymczasową funkcję Naczelnika Państwa. Listopad 1918 r.  był początkiem budowy niepodległej Polski .

Z tej okazji w Urzędzie Gminy w  pokoju dla interesantów została przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną wystawa. Mieszkańcy mogą poczytać książki związane z dniem 11 listopada słuchając patriotycznej muzyki, a biało-czerwone ciastka „patriotki” umilą nam ten czas.

Wystawa w pokoju dla interesantów

 
Debata społeczna na temat bezpieczeństwa Drukuj
poniedziałek, 09 listopada 2015 09:12

W czwartek 5 listopada, w Słupnie, w powiecie płockim odbyła się Debata Gminna „Wspólnie bezpieczniej”. W Debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz powiatowych, samorządu lokalnego oraz policjanci.

Debata społeczna w Słupnie została zorganizowana dla mieszkańców Słupna i gminy Słupno, w spotkaniu wziął udział m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman oraz Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka. Obecni byli również dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, naczelnicy oraz przewodniczący instytucji działających na terenie gm. Słupno.

Inicjatorem Debaty Gminnej była Komenda Miejska Policji w Płocku. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu debat społecznych odbywających się na terenie Garnizonu Mazowieckiego Policji. Celem debat jest dyskusja na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Z jednej strony stanowią one bardzo dobrą okazję do przedstawienia mieszkańcom informacji o stanie bezpieczeństwa na danym terenie oraz przedstawienia działań, jakie policjanci podejmują w zakresie zapewnienia tego bezpieczeństwa, a z drugiej strony debaty stanowią okazję do przekazania przez mieszkańców, policjantom oraz innym instytucjom, których przedstawiciele są obecni na spotkaniach, swoich spostrzeżeń i niepokojących ich zdaniem zjawisk mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Podczas czwartkowej debaty poruszone zostały tematy dotyczące zagrożeń związanych z oszustwami osób starszych, uczestnicy rozmawiali również o przypadkach niszczenia mienia w związku z niedawnym halloween oraz o zagrożeniach związanych z brawurową jadą niektórych kierowców po ulicach w Słupnie oraz w miejscowości Nowe Gulczewo. Mieszkańcy obecni na debacie  wyrażali zadowolenie z tego rodzaju kontaktu z policjantami i przedstawicielami innych instytucji dbających o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zgodnie również twierdzili, że tego typu spotkania powinny być częściej organizowane.

Wszystkie zgłaszane podczas debaty uwagi zostały  zapisywane i zostaną przekazane w formie wniosków do realizacji, do odpowiednich  instytucji.

 

Od lewej Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka, Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman i Komendant Komisariatu Policji w Płocku podinsp. Marek Majewski

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 36
 
«  listopad 2015  »
powtśrczpisoni
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30