Aktualności
Informacja z przebiegu XXVI sesji Drukuj
poniedziałek, 25 lipca 2016 14:41

INFORMACJA  Z PRZEBIEGU XXVI

W dniu dzisiejszym odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana na wniosek Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki. Mimo wakacji frekwencja dopisała i na posiedzenie Rady przybyło 14 radnych. Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy było podyktowane m.in. konsekwencją  wniosku złożonego na poprzedniej sesji przez radnego z Cekanowa Piotra Zalewskiego. Pan Piotr Zalewski dostrzegając poważny problem związany z brakiem wody w naszej Gminie wystąpił z wnioskiem o natychmiastowe przesunięcie środków w wysokości ponad 3 mln na inwestycje w tym kierunku. Środki proponował przesunąć z planowanych inwestycji drogowych na terenie południowym gminy. Wójt Gminy dostrzegł problem i dlatego na sesji nadzwyczajnej zaproponował radnym kompleksowe podejście do tematu proponując najpierw przesunięcie środków w kwocie 50 000 zł. na „koncepcję wodno-kanalizacyjną”, a następnie dopiero po jej powstaniu wspólne ustalenie działań w oparciu o budżet przyszłego roku. Zachowanie chronologii działań jest tu bardzo ważne. To „koncepcja” wskaże niezbędne działania, które jak najszybciej należy podjąć dla poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie całej  gminy. Natomiast w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków określi rodzaj kanalizacji i wielkość oczyszczalni. Dzięki temu nie stajemy przed dylematem rezygnacji z inwestycji drogowych na południu gminy.

Kolejna zmiana dotyczyła dostosowania oferty przewozowej do potrzeb pasażerów i przesunięcia 116 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług transportu lokalnego przez Pekaes Mobilis. Propozycja wójta zakładała łączne przesuniecie środków w wysokości 166 tys. (116 tys. Mobilis + 50 tys. „Koncepcja”) z planowanej  inwestycji drogowej Płock – Rydzyno. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016-20 w kwocie 3 891 155,00. W tym roku planowany jest przetarg na całą inwestycję i na całą kwotę. Przesunięcie bieżące środków nie wiązało się z zagrożeniem braku realizacji tej inwestycji. Tym bardziej, że Urząd Gminy spodziewa się jeszcze w wrześniu zwrotu środków unijnych za zakończoną inwestycję Orlika Lekkoatletycznego w Słupnie. I zwrócone środki natychmiast wróciłby na drogę Płock-Rydzyno.

Kolejną pilną sprawą było rozstrzygnięcie przetargu na ulicę Bohuna w Nowym Gulczewie. Zabezpieczone pierwotnie środki przez Radę Gminy na tą inwestycję były niewystarczające. Z tego powodu pierwszy przetarg został unieważniony. W kolejnym, ogłoszonym natychmiast uzyskano cenę o 40 tysięcy niższą. Warto więc było poczekać dwa tygodnie. Wójt zaproponował przesunięcie brakujących środków na tą inwestycję w wysokości 117 tysięcy z poczynionych oszczędności z przetargów wodno-kanalizacyjnych. Sprawę potraktował jako pilną pamiętając, że chodzi tu o  ulicę na której mieszka sam radny Piotr Rzewuski.

Niestety – większością głosów – radni odrzucili proponowane przez Wójta zmiany w WPF i uchwale budżetowej.W konsekwencji tych działań Wójt Gminy:

1) zmuszony jest wypowiedzieć  umowę Pekaes Mobilis na transport publiczny po terenie Gminy,

2) unieważnić przetarg na ulicę Bohuna w Nowym Gulczewie,

3) zrezygnować z zlecenia przygotowania koncepcji wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Słupno, co może znacznie opóźnić decyzje Rady w zakresie ewentualnego przesunięcia środków Rady Gminy na inwestycję wodno-kanalizacyjne w całej Gminie.

Wójt Gminy w uznaniu zasług za działalność społeczną realizowaną na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zgłosił również wnioski o wprowadzenie  do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwał w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy byłemu wójtowi gminy Stefanowi Jakubowskiemu oraz radnemu Janowi Stefańskiemu. Te wnioski uzyskały poparcie większości radnych, za wyjątkiem radnych współpracujących z wójtem.

 

 
Warsztaty Artystyczne Drukuj
poniedziałek, 25 lipca 2016 09:24

Wielkim przedstawieniem w hotelu Europa w Starachowicach zakończyły się w dniu 14 lipca 2016 roku XII Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej. Ponad stu uczestników po dziesięciu dniach intensywnych zajęć zaprezentowało swoje talenty; był taniec, wystawa rzeźb, koncert i występ chóru złożonego z wszystkich artystów. Tańczyli, grali na bębnach, malowali rzeźbili i śpiewali. W warsztatach tych brały udział również uczniowie szkół z Gminy Słupno, które były nagrodą za udział w „Mam Talent” na powitaniu lata w Wykowie.

Wytypowano pięcioro uczestników:

  1. Magdalena Dojniak – uczennica Gimnazjum w Słupnie

  2. Weronika Lisiecka – uczennica Gimnazjum w Słupnie

  3. Milena Dzięgielewska – uczennica gimnazjum w Słupnie

  4. Natalia Dymek – uczennica Szkoły Podstawowej w Święcieńcu

  5. Antoni Solka – uczeń Szkoły Podstawowej w Słupnie

Zajęcia prowadziło kilkunastu mistrzów, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą z początkującymi. Warsztaty Artystyczne były doskonałą okazją, żeby w kreatywnym środowisku, pod okiem uznanych autorytetów poznać tajniki muzyki, teatru, tańca, rzeźbiarstwa, fotografii czy sztuk plastycznych. Zajęcia prowadzone były według autorskich programów, łamiących stereotyp ciężkiej i mozolnej nauki w szkole. Proponują w zamian pełne radości, twórcze działanie. Jedni poznali już swoje talenty. Inni wciąż nie są świadomi własnych zdolności artystycznych. Wszyscy poszukują na swojej drodze odpowiedniej osoby, Mistrza, który mógłby podzielić się doświadczeniem i zachęcić do działania.

Do wyboru były warsztaty chóralne, instrumentalne, lutnicze, rzeźbiarskie, plastyczne, fotograficzne, taneczne, filmowe, z emisji głosu, technik studyjnych, papier design oraz autoprezentacji


 

 
Najpiękniejszy Ogród Drukuj
poniedziałek, 25 lipca 2016 07:30

Regulamin konkursu

 
XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Słupno Drukuj
piątek, 22 lipca 2016 12:35