Gmina Słupno
Harmonogram odczytu za wodę Print
Friday, 20 November 2015 09:17

Harmonogram odczytu za wodę w SUW  Mijakowo i SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
Zapraszenie na obrady Print
Friday, 20 November 2015 06:21

Zapraszam na obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupno zwołanej na wniosek Wójta Gminy Słupno w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2015, poz. 1515), które odbędą się w dniu
20 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupnie.

Proponowany przez Wnioskodawcę porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020,

b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

3. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Słupno.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

 
Harmonogram odczytu za wodę Print
Monday, 09 November 2015 14:02

Harmonogram odczytu za wodę w SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Print
Thursday, 12 November 2015 14:15

 

 

W związku z prowadzoną korespondencją z Energa Obrót SA w Gdańsku w sprawie nieprawidłowości dotyczących fakturowania oraz niesłusznych wezwań do zapłaty, otrzymałem w dniu 09-11-2015r. pismo wyjaśniające. zobacz

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Sławomir Jeznach

 
Gmina Słupno na mapie Print
Saturday, 19 June 2010 00:07
{mosmap}
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2